Wat is een Mikwe?

Een Mikwe dient ten eerste voor het Joodse huwelijksleven. De vrouw dompelt zich, direct na de menstruatie, onder toezicht, onder in dit bad. Tevens dompelt een bruid zich onder in dit bad op de vooravond van haar huwelijk. Nieuw vaatwerk is pas dan te gebruiken wanneer het voordat het voor de eerste maal gebruikt wordt, is ondergedompeld in het Mikwe.

Joodse mannen en vrouwen gebruiken het bad wanneer zij in contact zijn geweest met de dood, bijvoorbeeld na het afleggen en wassen van een overledene, met bloed of voorwerpen die in religieus opzicht onrein zijn.

Niet iedere jood maakt gebruik van het Mikwe. Het is een zaak van het individu. Orthodoxe mannen en vrouwen zullen eerder gaan. Anderen zelden of nooit. 

Een proseliet (niet-jood die overgaat tot het jodendom) behoort voor de eigenlijke opneming plaats vindt, onder toezicht van drie getuigen, onder te gaan in het Mikwe. Anders is de opneming niet geldig. Vrome mannen dompelen zich vóór de intrede van het Joodse Nieuwjaar en vóór Grote Verzoendag onder in het Mikwe als symbool van innerlijke reiniging. In sommige Joodse kringen gaan mannen elke week in het Mikwe voordat de Sjabbat aanbreekt.


Bij het onderdompelen in het Mikwe van personen of van vaatwerk worden zegenspreuken uitgesproken die ontleend zijn aan de torá.