De Stichting Mikwe   Wat is een Mikwe   Het Mikwe bezoeken

De Stichting Mikwe

Vanaf zondag 5 mei tot en met zondag 29 september 2013 is het Mikwe wekelijks van 14.00 - 17.00 uur geopend. De toegang is gratis, wel staat er een collectebus waar u een donatie kan geven. Het Mikwe vindt u in Zaltbommel aan de Minnebroederstraat 2.

Een mikwe is een ritueel gewijd bad, waarin Joden zich op gezette tijden moeten onderdompelen.

Iedere behoorlijk georganiseerde Joodse gemeente bezit een dergelijk ritueel bad. Het is op een bepaalde wijze gebouwd, bezit bepaalde afmetingen en wordt op een bepaalde wijze gevuld en bediend. Het dient tot levensheiliging, tot toewijding”.

Bij de renovatiewerkzaamheden in de Minnebroederstraat te Zaltbommel in 1992 , werden bij toeval het 19e eeuwse Mikwe, het bijbehorende regenwaterreservoir en restanten van de vuurplaats teruggevonden, onderdeel van het synagogecomplex van de voormalige Joodse gemeente Zaltbommel.

Deze zijn toen geconserveerd als herinnering aan de Joodse gemeenschap die gedurende een aantal eeuwen in Zaltbommel heeft gewoond.

De Stichting Mikwe stelt zich ten doel om deze herinnering in stand te houden.

Echter, het vroegere mikwe-gebouwtje is niet alleen een historisch monument. Het wil ook een duidelijke uitstraling zijn naar heden en toekomst in een wereld die nog steeds niet vrij is van racisme, discriminatie, vooroordelen, antisemitisme en vreemdelingenhaat. Met het oog hierop is de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het Mikwe aangepast aan de eisen des tijds. Zo is er een tijdslijn aangebracht, waarop de geschiedenis van de Joden in de Bommelerwaard zichtbaar gemaakt is. Ook wordt er de film vertoond “Een Joodse erfenis in Zaltbommel”. Daarnaast is de tentoonstelling gericht op een stukje voorlichting en educatie voor jongeren. Kortom het Mikwe is een klein museum die aan de eisen van deze tijd voldoet.

Stichting Mikwe  Minnebroederstraat 2  5301 AZ  Zaltbommel  info@mikwe.org