Foto's

1. Het Mikwe gebouwtje aan de Minnebroederstraat te Zaltbommel, aanleunend tegen het appartementen
complex waar vroeger de Bommelse synagoge stond.

2. Aan de gevel aangebrachte plaquette.

3. Het appartementencomplex gebouwd in een stijl die doet herinneren aan de voormalige Bommelse synagoge die op deze plaats stond.

4. De voormalige Bommelse synagoge. Na de Tweede Wereldoorlog in gebruik als naaiatelier en opslagplaats.
Let op de dezelfde straatlantaarn aan de zijgevel.

5. Gevelsteen"Mikva". Onthuld bij de opening van het

Mikwe-gebouwtje. Ontwerper van de gevelsteen:
Gerrit Noordzij.

6. Interieur van het Mikwe. Links de twee bassins.
Voorts twee overgebleven kandelaars uit de synagoge.

7. Davidsster in de gevel van het Mikwe-gebouwtje.
Beeldend kunstenaar Joris Baudoin is de ontwerper.

8. De twee bassins. Het achterste bassin lag oorspronkelijk buiten het gebouwtje en ving het hemelwater op dat via een leiding in het 'echte' bad stroomde.

9. "Het bad der Hoogduitsche Jooden te Amsterdam"
(P. Wagenaar, 1783). Collectie Joods Historisch Museum.

10. In het Mikwe-gebouwtje worden ook enige gebedenboeken en boeken uit de Tora bewaard die in bezit waren van joodse Bommelaren die de oorlog niet hebben overleefd. Naast de uitstalkast twee kandelaren die in de oude synagoge brandden.

11. Het reservoir dat het hemelwater opving.

12. Een overgebleven bank uit de Bommelse sjoel. Daaronder
de teruggevonden vuurplaats voor de verwarming van de badruimte.

13. Deel van het hekwerk rond de Biema, de verhoogde leestafel in de synagoge, waar de Tora (de vijf boeken van Mozes) wordt gelezen. Na de oorlog deed het hekwerk dienst in de leeggeroofde synagoge van 's-Hertogenbosch. Bij toeval konden enkele meubelstukken, daaronder delen van het hekwerk, van de sloop worden gered toen de Bossche synagoge tot muziekzaal werd verbouwd.

14. Interieur van de Bossche synagoge met "het Bommelse" hekwerk rond de Biema. Voor de Ark waarin zich de Torarollen bevinden staat de heer Max Cahen (1905 - 1995) uit Vught. Hij was een vooraanstaand lid van de Bossche Joodse gemeenschap.

15. Bladzijde uit een van de gebedenboeken.

16. Gebed ter herdenking van de slachtoffers van de Duitse overheersing.

17. De Orde der Hagada (Uitgave van B. Kahan/Berlijn. Met Nederlandse vertaling door E.S. Hen. Illustraties Otto Gersman) in bezit van Edith Kahn: "Aandenken aan mijn bezoek der Joodsche School, 26.12.1932". Edith Kahn was 18 jaar toen zij in 1942 in Auschwitz omkwam.

18. Brief van opperrabbijn Levisson aan Mau de Jong, voorganger van de Bommelse Joodse gemeenschap. Onderwijzer De Jong, na het bombardement op Rotterdam naar Zaltbommel gekomen als plaatsvervanger van de naar Engeland gevluchte leraar Elburg, ontving uit Groningen instructies voor de dienst van Grote Verzoendag. Het zou een van de laatste diensten zijn die Maurits Samuël de Jong leidde. In april 1943 werd hij met meer joodse Bommelaren via Westerbork naar Sobibor getransporteerd waar zij in de gaskamers omkwamen.