Welkom

Welkom op de website van Stichting Mikwe Zaltbommel.

Een Mikwe is een ritueel gewijd bad dat een belangrijke rol speelt in het Jodendom. Iedere behoorlijk georganiseerde Joodse gemeente bezit een dergelijk ritueel bad. Het is op een bepaalde wijze gebouwd, bezit bepaalde afmetingen en wordt op een bepaalde wijze gevuld en bediend. Het dient tot levensheiliging en spirituele reinheid.

Bij de renovatiewerkzaamheden in de Minnebroederstraat te Zaltbommel in 1992 , werden het 19e eeuwse Mikwe, het bijbehorende regenwaterreservoir en restanten van de vuurplaats teruggevonden, onderdeel van het synagogecomplex van de voormalige Joodse gemeente Zaltbommel.

Het gebouw naast het mikwe is de voormalige synagoge, ingewijd op 8 juli 1864. Bij de renovatie is getracht de contouren zoveel mogelijk te behouden. Deze zijn toen geconserveerd als herinnering aan de Joodse gemeenschap die gedurende een aantal eeuwen in Zaltbommel heeft gewoond.

In het Mikwe bevinden zich een aantal voorwerpen die herinneren aan deze tijd.

Zoals een bankje dat afkomstig is uit deze synagoge, evenals het zijpaneel van de Bimá (de centrale verhoging waarop de lezing uit de Torá plaatsvindt) en de lantaarns van de vier hoeken van dit platform.

In de vitrine liggen enkele gebedenboeken, afkomstig uit Zaltbommel, enkele gebruiksvoorwerpen uit de joodse traditie en voorwerpen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en de vervolging. Ook is er een gedenkplaat: In Memoriam, met de namen van alle in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joden uit de Bommelerwaard.

De Stichting Mikwe stelt zich ten doel om deze herinnering in stand te houden.

Het vroegere mikwe-gebouwtje is niet alleen een historisch monument. Het wil ook een duidelijke uitstraling zijn naar heden en toekomst in een wereld die nog steeds niet vrij is van racisme, discriminatie, vooroordelen, antisemitisme en vreemdelingenhaat. Met het oog hierop is de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het Mikwe aangepast aan de eisen des tijds. Zo is er een tijdslijn aangebracht, waarop de geschiedenis van de Joden in de Bommelerwaard zichtbaar gemaakt is. Ook wordt er de film vertoond "Een Joodse erfenis in Zaltbommel”. Daarnaast is de tentoonstelling gericht op een stukje voorlichting en educatie voor jongeren. Kortom Het Mikwe is een klein museum dat aan de eisen van deze tijd voldoet