Joodse Erfenis in Zaltbommel

Mikwe Zaltbommel: een joodse erfenis

Wat is een Mikwe? Wat zijn Stolpersteine? Waar zijn ze begraven? 

Op al deze vragen krijg je antwoord in het Mikwe Zaltbommel.  

Image

Het Mikwe en de Joodse geschiedenis in Zaltbommel

Bij de renovatiewerkzaamheden in 1992, werden het 19e eeuwse Mikwe, het regenwaterreservoir en restanten van de vuurplaats teruggevonden, onderdeel van het synagogecomplex van de voormalige Joodse gemeente Zaltbommel. 

Een Mikwe is een ritueel bad dat een belangrijke rol speelt in het Jodendom. Iedere Joodse gemeente bezit een dergelijk ritueel bad. Het is op een bepaalde wijze gebouwd, bezit bepaalde afmetingen en wordt op een bepaalde wijze gevuld en bediend. Het dient tot levensheiliging en spirituele reinheid.

U kunt het Mikwe bezoeken. Wij vertellen u graag over de Joodse erfenis in Zaltbommel.

Wat bezoekers ervaren

Een bijzondere kennismaking met een stukje bijzondere geschiedenis van Zaltbommel!

Mikwe wordt financieel gesteund door:

Image
Gemeente Zaltbommel